úterý 12. ledna 2016

(Ne)víra biskupa Christopha Meynse z Braunschweigu

Biskup Evangelicko-luterské zemské církve v Braunschweigu Christoph Meyns poskytnul o Vánocích 2015 rozhovor pro Braunschweiger Zeitung. V rozhovoru mu tazatel řekl: Nemohu si odpustit jednu otázku: Josef není přece [Ježíšovým] otcem, aspoň ne biologickým.  Může být mladým lidem, kteří hledají víru, vážně zprostředkováno neposkvrněné početí?

Biskup Meyns odpověděl: My jako evangelická církev nesdílíme mariánskou úctu. Vánoční příběh je legenda, jaké vznikají o slavných osobnostech ve všech životních situacích. Tyto legendy by se neměly posuzovat vědecky. Jsou to metafory. Otázkou je, jaký význam tyto metafory přenášejí a jak nás oslovují. Jde o zázrak podivuhodného narození. To by mělo být zpozorováno za závojem toho, co je tělesné, k tomu jsou tu i andělé. Je to pokus vnést do řeči něco, co se nezobrazuje v každodennosti. V každodennosti je Bůh ukrytý. My vidíme chlév, v něm ale žádný jas; v ten věříme. Víra je vždy protiklad, dokonce i vůči tomu, co prožíváme. Během konfirmačního vyučování rád přistupuji k těmto příběhům tvůrčím způsobem, aby se ukázalo, kde působí. Na vánoční příběh se lze napojit různými způsoby. Když lidé navštěvují vánoční bohoslužby, přicházejí do kontaktu s duchem Vánoc. Co to pro každého znamená, je velmi různorodé.

pátek 8. ledna 2016

Přicházení a odcházení


Dalo by se říci: není to náš problém. Bývalý prezident Václav Havel napsal ke konci svého života divadelní inscenaci Odcházení. I když divadelní hry jsou na dívání, já jsem si ji pouze (byť se zájmem) přečetl. Celá hra je o tom, jak vskutku nelehce se politikovi odchází z vrcholné funkce. I když se to na první pohled nezdá, církev může a má nejen tento ale hned dvojí problém: Nejen odcházení ale i přicházení je nesnadné. Nejen to, jak v nejlepším momentu odejít ze služby, ale i to jak zajistit této službě kontinuitu. Jak získat následovníky?