čtvrtek 18. února 2016

Prohlášení zástupců církví k příjezdu křesťanských uprchlíků

My, níže podepsání zástupci církví a křesťanských organizací z Moravskoslezského kraje, chceme tímto prohlášením vyjádřit podporu příjezdu křesťanských uprchlíků a Slezské diakonii, která bude jejich pobyt koordinovat.

pondělí 15. února 2016

Zpráva o jednání v Braunschweigu


Ve dnech 9. – 11. února 2016 probíhalo v Braunschweigu jednání mezi delegací Slezské církve evang. a. v. (SCEAV), Křesťanského společenství, z. s. (KS), a zástupci Evangelicko-luterské zemské církve v Braunschweigu (ELKB). Za SCEAV se účastnili J. Waclawek, T. Tyrlík, M. Klus a J. Szromek, za KS se účastnili P. Kaczmarczyk a D. Spratek, za ELKB biskup Ch. Meyns, teologický referent T. Hofer, pastor odpovědný za partnerství s ČR P. Kapp a pracovnice pro ekumenické záležitosti M. Helmer-Pham Xuan; jednání moderoval v pozici prostředníka R. Stahl ze Svazu Martina Luthera.