neděle 5. března 2017

Souhlasil byste jsko křesťan za určitých podmínek s trestem smrti?

Osobně nemám problém s konceptem trestu smrti v případě zločinů, jejichž součástí je smrt jiného člověka (např. vražedný teroristický útok). Naproti tomu zavrhuji trest smrti, pokud by měl být ukládán za činy nespojené se smrtí člověka. Koncept „Smrt za smrt“ však pokládám za spravedlivý.