středa 30. září 2015

„Dobrý katolický kněz“ Jan Hus?

Označení „dobrý katolický kněz“ použil ve vztahu k Janu Husovi Jan Pavel II. na husovském sympoziu v Římě roku 1999. Od té doby se s tímto souslovím ve vztahu k Husovi lze setkat zejména u katolických autorů, ale nejen u nich.

Co toto sousloví vůbec znamená? Ano – Hus byl dobrý člověk, a po určitou dobu – od svého vysvěcení do svého odsvěcení – byl katolickým knězem. To ale uživatelé zmiňovaného sousloví zřejmě nechtějí sdělit.

středa 16. září 2015

Exorcismus a Luther

„… pane, já jsem to sama zažila. Kněz, který byl i exorcista, se na mně upřeně podíval, vytáhl virguli z kapsy. Pomocí virgule zjistil, že jsem posedlá, a pak ….“
„… u vás luteránů vyháníte démony?“

Toto jsou malé úryvky z konkrétních rozhovorů. Z rozhovorů, do kterých se můžete dostat i vy. Já jsem měl „tu čest“ zrovna nedávno …

Byl jsem onehdy na přednášce, kde americký luterský teolog velice fundovaně a zajímavě hovořil o činnosti Zlého a možnostech, co a jak s tím dělat. Ze studia Lutherových dopisů a spisů je možno zjistit, že ten s činností ďábla opravdu počítal. Za protivenstvími vůči reformaci neviděl pouze jednotlivé nepřátelské lidi, ale viděl v tom cílevědomé jednání Satana a jeho duchovních sluhů. (Na rozdíl od arcibiskupky švédské luterské státní církve Antjé Jackelén, která navzdory Bibli a reformaci tvrdí, že démoni nejsou.)