úterý 4. července 2017

Festival XcamP můžete sledovat i prostřednictvím videokanálu

Ve dnech 15. 7. 2017 až 22. 7. 2017 se koná v areálu konferenčního střediska Karmel ve Smilovicích u Třince č. p. 79 evangelizační festival XcamP, který pořádá Křesťanské společenství, z. s. při SCEAV. Festival je mezinárodní a mezidenominační. V programu festivalu jsou přednášky, semináře, evangelizační setkání, koncerty, divadelní představení aj. Vzdělávací program je určen pro všechny generace. Evangelizační setkání povede Radek Kolařík, který pracuje jako kazatel ve sboru Bratrské jednoty baptistů - Křesťané Kuřim a je jeho zakládajícím pastorem. Dopolední přednášky prosloví Roland Gustafsson, bývalý luterský misionář v Keni a současný biskup tzv. Misijní provincie ve Švédsku. Festivalu je možno účastnit se i prostřednictvím datových sítí.

úterý 4. dubna 2017

Návrh na Synod na ukončení partnerství s Evangelickou-lutherskou zemskou církví v Braunschweigu (počtvrté)


Předsednictvo Synodu
Slezské církve evangelické a. v.
Na Nivách 259/7
737 01 Český Těšín
 
Ve Smilovicích dne 31. března 2017

Návrh na Synod na ukončení partnerství s Evangelickou-lutherskou zemskou církví v Braunschweigu

Vážené předsednictvo, předkládáme Vaším prostřednictvím letošnímu Synodu opětovně následující návrh ke schválení:

I. Dohoda o partnerských vztazích mezi Slezskou církví evangelickou a. v. v České republice a Evangelickou-lutherskou zemskou církví v Braunschweigu z roku 1995 se vypovídá a partnerství založené touto dohodou se ruší.
 

neděle 5. března 2017

Souhlasil byste jsko křesťan za určitých podmínek s trestem smrti?

Osobně nemám problém s konceptem trestu smrti v případě zločinů, jejichž součástí je smrt jiného člověka (např. vražedný teroristický útok). Naproti tomu zavrhuji trest smrti, pokud by měl být ukládán za činy nespojené se smrtí člověka. Koncept „Smrt za smrt“ však pokládám za spravedlivý.