sobota 18. dubna 2015

Dietrich Bonhoeffer - křesťan v opozici. (Můžeme anebo dokonce musíme být neposlušní? Proč se nebát být menšinou?)

Zkusme si zopakovat některá životopisná data
Narodil se 4.února 1906 v Breslau čili v dnešní Vratislavi (Wrocław). Nepocházel z nějak zvlášť křesťanské rodiny. Možná to byl důvod, proč jeho křesťanství nebylo vůbec „na autopilota“. Musel se k mnoha křesťanským postojům tvrdě propracovat. I svoje pozdější rozhodnutí studovat teologii si musel vůči svému otci, který byl synovým rozhodnutím málo nadšen, obhájit. Zabývá se závažným problémem: Co dělá církev církví? Církev, která si udržela tak málo kritického odstupu od vládnoucí elity císařství, ztratila jeho rozpadem z valné části svou legitimitu.
 

pátek 17. dubna 2015

Benny Hinn – Boží muž, nebo falešný učitel?


Ve dnech 28. – 29. dubna 2015 má do České republiky zavítat známý kazatel a „uzdravovatel“ Benny Hinn. Jeho představení se budou konat na výstavišti v Praze Letňanech v rámci Křesťanské konference ohně 2015.

Jeho původ a inspirace
Pastor Hinn se narodil v Izraeli v roce 1953 v řecko-arménské rodině. V roce 1967 s rodinou emigroval do Kanady. Pokud jde o jeho obrácení, Benny Hinn si protiřečí a udává tři různé události. V PTL Family Devotional uvedl: „Byl jsem spasen v Izraeli v roce 1968“, avšak při zvěstování v roce 1983 v St. Louis řekl: „Znovuzrodil jsem se v Kanadě ihned po roce 1968“. Nicméně v knize Good Morning, Holy Spirit, píše, že se obrátil v roce 1972, během posledního ročníku na střední školy. Nevíme tedy, kdy byl Benny Hinn skutečně spasen1.
Ve své činnosti byl, jak sám vyznává, inspirován význačnou křesťanskou uzdravovatelkou Kathryne Kuhlmannovou. V prosinci 1973 se zúčastnil jednoho z jejich představení v Pittsburghu, což popisuje jako hluboký náboženský zážitek, v důsledku kterého následující noci byl vytažen z postele a „začal se třást a celý chvět“ od Ducha svatého. Inspirace paní Kuhlmannovou je možno pozorovat i ve způsobu oblékání během vystoupení. Zatímco Kuhlmanová účinkovala v bílém rouše se zlatou krajkou, Benny Hinn vystupuje v bílém obleku zdoben zlatými šperky.

středa 15. dubna 2015

Proč Křesťanské společenství? (Část 2.)

Pokud přemýšlíme nad tím, jaký je úkol KS-SCh pro budoucnost, je třeba jít „ke zdrojům“ (ad fontes). První československý president Tomáš G. Masaryk vyslovil památnou myšlenku, že „státy se udržují těmi ideami, na kterých byly založeny“. Tento princip neplatí jen pro státy, ale pro jakékoli sdružení osob – i pro Křesťanské společenství.
            
Je třeba, abychom si dnes připomínali základní důrazy naší činnosti – ale nejen to. Naše důrazy si připomínáme celkem často. Je dále zapotřebí převádět obecné principy do konkrétních činností. Každá část práce Společenství potřebuje mít stále na zřeteli fundamentální principy naší služby a činit kroky k jejich převedení do reality. Je to možná věc, která byla v minulosti samozřejmostí, ale zdá se, že v současnosti nám tento druhý krok trochu schází.

úterý 14. dubna 2015

Proč Křesťanské společenství? (Část 1.)

Křesťanské společenství oslavilo 100 let své existence. Dozněly jubilejní projevy, pohasla světla výročních slavností. Co dál? – Neodhalím žádné skryté tajemství, když sdělím, že Křesťanské společenství prožívá v současnosti určitou krizi a mnozí se ptají: Kam dál? Anebo dokonce: Zda dál? Konáme sice ve sborech svou službu, ale vyvstávají otázky: Proč máme sloužit ve struktuře oddělené od struktury církve? Jakým směrem máme vést službu? Kde rozšiřovat a kde utlumovat?
Každé hnutí má určitý prvotní náboj, který časem vyprchává, a je třeba se průběžně zastavovat a klást si tyto výše uvedené otázky, aby naše služba nejela na setrvačník, ale měla dynamický impulz. Ostatně Křesťanské společenství během své historie přinejmenším jedním takovým zásadním přelomovým obdobím prošlo – stalo se tak po druhé světové válce, kdy vyhasínající horlivost a prudké změny ve společnosti po nástupu komunistického režimu hrozily započatou práci umlčet a zastavit. Díky Bohu za to, že dal tehdy pastoru Santariusovi a jeho spolupracovníkům moudrost, že v nové době v nových poměrech vytyčili nové cíle a nové úlohy, založené ovšem na starých, neměnných biblických principech a zásadách.

Přemýšlíme-li nad určitou dnešní krizí v činnosti KS-SCh, je třeba říci, že tato krize má nejen negativní stránku, ale i svou positivní stránku. Když pastor Karol Kulisz kladl před sto lety ideové základy Společenství, napsal v traktátu „Czego chcemy?“ tato slova: 
„…díky těmto společenstvím se bude duchovní probuzení stále rozšiřovat, až pokud možno, nakonec celý sbor přejde do tohoto společenství a společenství bude spolknuto sborem, a tak dojde k požehnané obnově celého sboru.“ 
Právě určité prolnutí práce společenství a sborů je mnohde příčinou úvah nad tím, zda je KS-SCh ještě potřebné. Cíle, který byl před sto lety vytyčen, již bylo v mnoha sborech alespoň částečně dosaženo. Má tedy KS-SCh ještě nějaké poslání, nebo už svůj úkol splnilo a je na čase se rozpustit?