pátek 8. dubna 2016

Iniciativa „Matka, otec a děti“

Evropská občanská iniciativa „Matka, otec a děti“ si klade za cíl předložit institucím Evropské unie legislativní návrh, který by definoval manželství jako právní vztah mezi jedním mužem a jednou ženou a rodinu jako instituci založenou na takto definovaném manželství a potomstvu v něm zplozeném. Evropská komise iniciativu zaregistrovala 11. prosince 2015, čímž dala najevo, že ji nepokládá za zjevně rozpornou s právem EU. Jestliže iniciativa získá během jednoho roku alespoň jeden milión podpisů občanů z nejméně sedmi zemí EU, budou mít orgány EU povinnost se jejím legislativním návrhem zabývat.