středa 16. září 2015

Exorcismus a Luther

„… pane, já jsem to sama zažila. Kněz, který byl i exorcista, se na mně upřeně podíval, vytáhl virguli z kapsy. Pomocí virgule zjistil, že jsem posedlá, a pak ….“
„… u vás luteránů vyháníte démony?“

Toto jsou malé úryvky z konkrétních rozhovorů. Z rozhovorů, do kterých se můžete dostat i vy. Já jsem měl „tu čest“ zrovna nedávno …

Byl jsem onehdy na přednášce, kde americký luterský teolog velice fundovaně a zajímavě hovořil o činnosti Zlého a možnostech, co a jak s tím dělat. Ze studia Lutherových dopisů a spisů je možno zjistit, že ten s činností ďábla opravdu počítal. Za protivenstvími vůči reformaci neviděl pouze jednotlivé nepřátelské lidi, ale viděl v tom cílevědomé jednání Satana a jeho duchovních sluhů. (Na rozdíl od arcibiskupky švédské luterské státní církve Antjé Jackelén, která navzdory Bibli a reformaci tvrdí, že démoni nejsou.)


Přednášející si dal tu práci a vyhledal v jednotlivých symbolických knihách odkazy na činnost ďábla. Desítky míst! Přiznám se, že i když leccos jsem z Knihy svornosti přečetl – některé části několikrát – nevšiml jsem si této skutečnosti. Měl jsem tyto odkazy na Satana za verbální dobový kolorit. Středověk. Omyl. Opravdu Luther s aktivní činností Satana velice reálně počítal. Nejen to. Z dobových dokumentů je zřejmé, že se jim nebál postavit na odpor.

Asi se zeptáte: jak?

Pokud bychom čekali spektakulární show ve stylu moderních exorcistů, tak bychom se nedočkali. V Reformátorově pastorační práci jsou dokonce doklady na to, že i osobně se nebál démonům postavit. Dokonce doporučoval s odvoláním se na Kristovo vítězství démonům se vysmívat. Ale to jenom na okraj. Podstatné je něco jiného: Luther a obecně všichni protagonisté reformace bezmezně věřili moci Božího slova. A byli skálopevně přesvědčeni, že na tom slovu se máme vírou postavit. Kázání Slova nedává démonům šanci.

Svátost křtu, je také oznámením do duchovního světa, že člověk patří Ježíši. A tímto nepatří zlým mocnostem. Donedávna (snad do padesátých let minulého století) byl i nás tzv. malý křestní exorcismus součástí křestní liturgie naší církve. Večeře Páně je taktéž místem, kde jsou úspěšně úmysly Zlého ničeny. Modlitba je nebývale účinnou zbraní. V podstatě každé proslovení modlitby Otčenáš s vírou je exorcismus.

Takže když se mne nedávno ptali v jedné malé jihomoravské vesnici „… a u luteránů vyháníte démony?“, mohl jsem s klidem odpovědět: „Ano vyháníme. A jak…!“

―leta