pondělí 15. února 2016

Zpráva o jednání v Braunschweigu


Ve dnech 9. – 11. února 2016 probíhalo v Braunschweigu jednání mezi delegací Slezské církve evang. a. v. (SCEAV), Křesťanského společenství, z. s. (KS), a zástupci Evangelicko-luterské zemské církve v Braunschweigu (ELKB). Za SCEAV se účastnili J. Waclawek, T. Tyrlík, M. Klus a J. Szromek, za KS se účastnili P. Kaczmarczyk a D. Spratek, za ELKB biskup Ch. Meyns, teologický referent T. Hofer, pastor odpovědný za partnerství s ČR P. Kapp a pracovnice pro ekumenické záležitosti M. Helmer-Pham Xuan; jednání moderoval v pozici prostředníka R. Stahl ze Svazu Martina Luthera.

První den po příjezdu navečer jsme se zúčastnili slavnostního shromáždění v evangelické katedrále sv. Blažeje v Braunschweigu.

Další dva dny byly věnovány jednáním. Česká i německá strana se informovaly o poměrech v jednotlivých zemích, pokud se týče postavení rodiny, její podpory a demografických ukazatelů, a dále o postojích evangelických církví k homosexualitě.

Dotázali jsme se biskupa Meynse, jak máme rozumět interview, které poskytl loni v prosinci periodiku Braunschweiger Zeitung, kde označil vánoční příběh za legendu a metaforu. Biskup Christoph Meyns potvrdil, že nevěří v historicitu příběhu o Ježíšově narození. Je přesvědčen, že Ježíš se narodil v Nazaretu, a teprve církev si později vymyslela legendu, v níž místo jeho narození umístila do Betléma. Jednoznačně a opakovaně rovněž popřel, že by věřil v narození Ježíše z panny. Na otázku, zda toto přesvědčení sdílí většina duchovních v jeho církvi, přisvědčil. Uvedl dále, že k historicko-kritické metodě interpretace Písma se hlásí dle jeho odhadu 95-99% duchovních v braunschweigské církvi. Sdělili jsme zástupcům EKLB, že dle „Zásad partnerství“, které schválil v loňském roce synod SCEAV, je jednou z podmínek pro existenci partnerství shoda na vyznání, že „Ježíš Kristus byl počat z Ducha svatého a narodil se Marii, která byla pannou“. Při zjevném nedostatku této shody mezi SCEAV a ELKB nelze v partnerství pokračovat. Biskup Meyns, který měl „Zásady partnerství“ k dispozici v německém překladu, uvedl, že má problém rovněž s vyznáním, že ti, jimž nebyly Kristem odpuštěny hříchy, stráví věčnost v zatracení. Dále nebyl s to potvrdit víru v historicitu Kristova vzkříšení. Poukázal také na určité nedůslednosti ve formulaci některých z předložených zásad.

V diskusi jsme se též dotkli problematiky žehnání homosexuálním svazkům, kde pastor Klus uvedl, že akceptace homosexuality se v křesťanské teologii objevuje až v polovině 50. let 20. století. Dále poznamenal, že naše církev vyznává, že Bible je Božím slovem, nikoli, že je v ní obsaženo Boží slovo, jak prezentoval moderátor diskuse.

Na to, co v diskusi zaznělo, nereagovali zástupci Církevní rady vyslovením nějakých závěrů. Biskup Wacławek pouze požádal biskupa Meynse, aby mu zaslal písemně své připomínky k dokumentu „Zásady partnerství“.

V rámci jednání jsme měli možnost vidět zvenčí uprchlický tábor na předměstí Braunschweigu a seznámit se se službou církve mladistvým uprchlíkům. ELKB prezentovala svou práci s laickými kazateli (vedou asi 20% bohoslužeb) a činnost celoněmeckého Centra pro misii v regionech.

Jakkoli jsme zastávali v porovnání s braunschweigskou stranou zásadně odlišné teologické pozice, vážíme si otevřenosti a přímosti biskupa Meynse při prezentaci jeho názorů. Ty nám také umožnily o rozdílných teologických pozicích hovořit ve vzájemné úctě.

Jsme přesvědčeni, že ve světle porovnání „Zásad partnerství“ s tím, co na jednání zaznělo z úst zástupců ELKB, je další pokračování v partnerství SCEAV a ELKB nemožné.

Pavel Kaczmarczyk a Daniel Spratek