úterý 29. března 2016

Tip na výlet – Oltářní stůl Jan v Bielsku-Białej

Pokud se vydáváte na rodinné výlety do nedalekého okolí svých domovů, můžete spojit čas oddechu s návštěvou míst významných pro dějiny evangelíků. Velmi vhodnými místy pro tato spojení jsou tzv. lesní kostely v Beskydech – tj. místa, kde se scházeli evangelíci v době nejtužší protireformace v letech 1654–1709, kdy jim byly na Těšínsku odebrány všechny kostely.
Jedním z méně známých lesních kostelů je místo s oltářním stolem „Jan“ (Johannes) v Bielsku-Białej. Nachází se v rekreační lokalitě „Cikánský les“ na jihu města.

Uvedený les se historicky rozprostíral za hradbami města Bílska (Bielska) a říkalo se mu též „Kozí les“ či „Srnčí les“. Během protireformace se stal místem, kde se bílští obyvatelé scházeli k tajným bohoslužbám. Město Bílsko si dokonce jako jediné město na Těšínsku uchovalo většinově protestantský charakter až do příchodu doby toleranční (roku 1770 se tam k luterství hlásilo bezmála 82% obyvatel). Oltářní stůl Jan nese datum 1817, z čehož lze usuzovat, že v tomto roce – ke 300. výročí Lutherovy reformace – byl postaven, či spíše obnoven. Kruhová pískovcová deska stolu s průměrem 1,8 m a obvodem 5,5 m spočívá na třech sloupech, částečně zapuštěných do země, které symbolizují sv. Trojici. Poblíž stolu kdysi vyvěral pramínek, který byl zřejmě zdrojem vody pro tajné křty. Vedle stolu byl roku 1996 postaven malý balvan s pamětní deskou. Okolí bylo už od 19. století vyhledávanou rekreační zónou bílských obyvatel.

Dojezd k oltářnímu stolu je poměrně snadný: v Chotěbuzi přejedete hraniční přechod a pokračujete po čtyřproudové dálnici až do Bielska- Białej. Na exitu „Mikuszowice“ sjedete na ulici Bystrzańskou a na prvních semaforech se dáte doleva na ul. Szerokou. Touto ulicí jedete stále rovně, následně se přejmenuje na ul. Czołgistów, a dojedete až k parkovišti u hotelu Na Błoniach. Tam zaparkujete a pokračujete pěšky po ul. Czołgistów ke křižovatce s ul. Pocztowou, kde se dáte doleva. Kousek dál je značka zákazu vjezdu a následně pokračujete stále rovně podél Cikánského lesa. Minete cyklorozcestník s odpočívadlem a pokračujete po červené turistické značce až k turistické šipce s nápisem „Stół ołtarzowy Jan“. Dle šipky odbočíte do lesa, kde minete pomník Andrease Schuberta a zanedlouho dospějete k cíli. Vzdálenost mezi parkovištěm a oltářním stolem činí pouhých 700 metrů.
V okolí lesního kostela vedou turistické stezky a cyklostezky po Cikánském lese. Vedle parkoviště u hotela Na Błoniach můžete navštívit s dětmi zábavní park „Błoniolandia“. Pokud Vám zbydou peníze, můžete na zpáteční cestě vjet do centra a navštívit místní turistické zajímavosti (zámek knížat Sułkowských, židovský hřbitov, jediný pomník M. Luthera v Polsku aj.) či vydat se zpět dálnicí a z ní sjet k nákupnímu centru a navštívit obchodní dům Auchan s přilehlými obchody…
―tek