pátek 8. dubna 2016

Iniciativa „Matka, otec a děti“

Evropská občanská iniciativa „Matka, otec a děti“ si klade za cíl předložit institucím Evropské unie legislativní návrh, který by definoval manželství jako právní vztah mezi jedním mužem a jednou ženou a rodinu jako instituci založenou na takto definovaném manželství a potomstvu v něm zplozeném. Evropská komise iniciativu zaregistrovala 11. prosince 2015, čímž dala najevo, že ji nepokládá za zjevně rozpornou s právem EU. Jestliže iniciativa získá během jednoho roku alespoň jeden milión podpisů občanů z nejméně sedmi zemí EU, budou mít orgány EU povinnost se jejím legislativním návrhem zabývat.

 
Výboru evropské občanské iniciativy předsedají Edit Frivaldszky, ředitelka Centra pro lidskou důstojnost z Maďarska, a Roger Kiška, advokát ze Slovenska; výbor má dále členy ze Švédska, Polska, Francie a Portugalska. Podpisová akce byla spuštěna 4. dubna 2016 a potrvá do 3. dubna 2017. Petici můžete podpořit jak podpisem na listinném petičním archu, tak i elektronicky na stránkách www.mumdadandkids.eu (stránky mají i slovenskou a polskou jazykovou verzi).
―tek