neděle 5. března 2017

Souhlasil byste jsko křesťan za určitých podmínek s trestem smrti?

Osobně nemám problém s konceptem trestu smrti v případě zločinů, jejichž součástí je smrt jiného člověka (např. vražedný teroristický útok). Naproti tomu zavrhuji trest smrti, pokud by měl být ukládán za činy nespojené se smrtí člověka. Koncept „Smrt za smrt“ však pokládám za spravedlivý.

Navíc trest smrti představuje spolehlivou prevenci dalšího páchání zločinů delikventem. Ani jako křesťan nevidím principiální důvod nesouhlasit s trestem smrti. Apoštol Pavel v Ř 13,4 hovoří o vládci, který „nenese meč nadarmo“… meč nesloužil k šimrání za uchem. – Nicméně principiální rovina je jen jednou z rovin, kterou je třeba brát v úvahu. Další rovinou je rovina praktická. Tedy zejména problém zjišťování skutkového stavu a možnost justičního omylu. Lidské možnosti (i při vynaložení maximálního úsilí) jsou v tomto ohledu jen omezené. Je lépe, aby zločinec zůstal nepotrestán, než aby byl potrestán nevinný, a to neodčinitelně. – Shrnuto: S trestem smrti bych souhlasil jen tehdy, pokud by 1) byl ukládán za úmyslné zabití jiného člověka a 2) o jeho spáchání konkrétním pachatelem by nebylo absolutně žádných pochyb (např. vražedný teroristický útok natočený na kamery, k němuž se pachatel hrdě hlásí).
―tek

Psáno pro "Evanjelický východ"